ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ALOHA NAILS & COSMETICS

Τα προϊόντα ALOHA Nails & Cosmetics είναι Πιστοποιημένα από το Πανεπιστημιακό Εργαστήριο της Ferrara στην Ιταλία, ένα από τα πιο αξιόπιστα εργαστήρια αξιολόγησης προϊόντων Κοσμητολογίας στην Ευρώπη. Ειδικότερα, τα προϊόντα της ALOHA Nails & Cosmetics είναι δερματολογικά ελεγμένα από το Πανεπιστήμιο της Ferrara στην Ιταλία και Πιστοποιημένα ότι δεν περιέχουν απαγορευμένα συστατικά, έτσι όπως αυτά ορίζονται από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και ότι δεν προκαλούν ερεθισμούς.